Regulamin

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez ELIKS NATURAL Sp. z o.o.  z siedzibą w Wojkowicach, za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.ecomotive.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez ELIKS NATURAL Sp. z o.o. z siedzibą w Wojkowicach usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
a) firmę kurierską;
b) InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat);
c) Pocztę Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
8. Login - oznacza indywidualne oznaczenie klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
12. Sprzedawca - ELIKS NATURAL Sp. z o.o. z siedzibą w Wojkowicach, przy ul. Proletariatu 166, 42-580 Wojkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000803427, o numerze NIP 6252470820, o numerze REGON 384339494, o kapitale zakładowym w wysokości 15 000 zł.; e-mail: katarzyna@ecomotive.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
13. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie sklep.ecomotive.pl.
14. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
15. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
16. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

I. Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez ELIKS NATURAL Sp. z o.o. z siedzibą w Wojkowicach, przy ul. Proletariatu 166, 42-580 Wojkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000803427, o numerze NIP 6252470820, o numerze REGON 384339494, o kapitale zakładowym w wysokości 15 000 zł zwaną dalej sprzedającym.
 2. Do korzystania ze sklepu internetowego sklep.ecomotive.pl wymagany jest komputer z dowolnym systemem operacyjnym, przeglądarką stron internetowych, kartą graficzną i monitorem o minimalnej rozdzielczości 800x600 i wyświetlającymi 256 kolorów oraz klawiaturą i urządzeniem wskazującym.
 3. Osoby korzystające ze strony www.sklep.ecomotive.pl nie mogą dostarczać ani rozpowszechniać za jej pośrednictwem treści o charakterze bezprawnym.
 4. Wszelkie ceny podane na stronach sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Skrót KGO oznacza koszt gospodarowania odpadami wliczony w cenę produktu.
 5. Umowa kupna-sprzedaży zawarta zostaje z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail w której sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia.
 6. Dodatkowych informacji sprzedający udziela telefonicznie pod numerem 601611296 (koszt połączenia według taryfy operatora) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: katarzyna@ecomotive.pl.


II. Poufność i Bezpieczeństwo Transakcji

 1. Sprzedawca stosuje wszystkie możliwe systemy zabezpieczenia danych osobowych klientów sklepu. Przesyłanie danych osobowych podczas rejestrowania w Sklepie, podczas dokonywania zakupów oraz podczas logowania przesyłane są szyfrowanym połączeniem.
 2. Dokładane są najwyższe starania do zabezpieczenia danych osobowych klientów Sklepu przed nieautoryzowanym dostępem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
 3. Każdy Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych są one usuwane z bazy danych sklepu. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie wysłane na adres email: katarzyna@ecomotive.pl, lub pocztą na adres: Eliks Natural ul. Proletariatu 166 42-580 Wojkowice.

III. Warunki sprzedaży

 1. Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy, drogą mailową: katarzyna@ecomotive.pl, lub telefoniczną 601 611 296 (koszt połaczenia według taryfy operatora). 
 2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą rozpatrywane w pierwszym następującym po nich dniu roboczym.
 3. Warunkiem przyspieszającym realizację zamówienia jest podanie aktualnego numeru telefonu i adresu e-mail - do potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub/i poprzez e-mail. 
 4. Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.
 5. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Informacja o kosztach wysyłki zawarte są na stronie informacyjnej Koszty przesyłki.
 6. Sprzedawane są jedynie towary będące w magazynie w momencie składania zamówienia. Informacja o dostępności znajduje się na stronie każdego przedmiotu.
 7. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien wysłać o tym informację, np. e-mailem bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczanie towaru bez wad.

IV. Wysyłka

 1. O wysyłce towaru wraz z podaniem numeru nadania informujemy mailem.
 2. Sprzedający realizuje  zamówienia dostarczane wyłacznie na terytorium Polski.
 3. Koszty przesyłki zawsze znajdują się na stronie z opisem towaru - w przypadku zakupu kilku przedmiotów koszt przesyłki ustalany jest na podstawie sumarycznej wagi.
 4. Przesyłka pocztowa priorytetowa Pocztą Polską w ciągu 3-4 dni roboczych, natomiast przesyłka ekonomiczna Pocztą Polską w ciągu 3-6 dni roboczych, przesyłka do paczkomatu w ciągu 3-4 dni roboczych. 
 5. W przypadku znacznego opóźnienia w dostawie prosimy o kontakt w celu ustalenia, co jest przyczyną braku dostawy. W każdym przypadku staramy sie pomóc w ustaleniu gdzie znajduje sie przesyłka.
 6. Zamówiony towar wysyłamy za pośrednictwem:
 • - Poczty Polskiej
 • - Paczkomatów 24/7

V. Płatności

 1. Należność za zamówiony towar Kupujący może uregulować przy odbiorze przesyłki lub dokonując przedpłaty na nasze konto albo dokonując płatności za pośrednictwem serwisu Dotpay. Przelew na konto oraz płatność za pośrednictwem serwisu Dotpay powinny nastąpić w terminie do 14 dni od daty złożenia zamówienia.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

VI. Reklamacje i zwroty

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem katarzyna@ecomotive.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  - imię, nazwisko, adres, adres e-mail
  - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
  Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 2. Na podstawie przepisów o prawach konsumentów, konsument ma prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, bez podawania przyczyny. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.  Wzór oświadczenia o odstąpienia od umowy stanowi załacznik do ustawy o prawach konsumenta. Można pobrać wzór klikając na WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
 3. Konsument zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu  od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba  że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego  z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru  oraz jest odpowiedzialny tylko za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 
 • - ​​o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
 • - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 • - o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
 • - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie, gdy porozumienie takie nie będzie możliwe, spór rozstrzygać będą właściwe polskie sądy powszechne.
 2. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Wszystkie nazwy towarów oraz znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach sklepu EcoMotive zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. 

 

Oprogramowanie sklepu: PrestaShop.